OSP Głoska Ochotnicza Straż Pożarna Głoska

1 procent na OSP

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w postaci przekazania Waszego 1% podatku na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Głosce. 

Cała uzyskana kwota z tego tytułu zostanie przeznaczona na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. 

1% podatku z zeznania rocznego PIT można przekazać na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, działającej w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Taką organizacją jest między innymi Ochotnicza Straż Pożarna w Głosce.

Aby przekazać dla nas darowiznę z tytułu 1%, należy w odpowiednim miejscu zeznania podatkowego wpisać numer KRS: 0000116212
W miejscu „Kwota 1%" należy podać kwotę, jaką Państwo chcą przekazać na OSP w Głosce. Kwota ta nie może być większa niż 1% podatku. 
Jako cel szczegółowy należy podać dokładny adres naszej jednostki: OSP Głoska, ul. Główna 20 B, 55-330 Głoska 

Za wszelkie okazane wsparcie serdecznie dziękujemy! :)